Alacağın temlikinin şartları

Alacağın temlikinin geçerli olabilmesi için gerekli şartlar; Bir alacağın mevcudiyeti Sözleşmeye bağlanması Temlik edenin tasarrufa yetkili olması ve Temlikin yasaklanmamış olması gereklidir. Alacağın temliki bir akittir. Bu nedenle yalnız temlik edenin tek taraflı iradesiyle meydana gelemez, temellük edenin de açık

daha fazla Alacağın temlikinin şartları