Kambiyo Senetlerinin ortak özellikleri

Kambiyo Senetlerinin Ortak Özellikleri:   Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olan herhangi bir kişi kambiyo senedi düzenleyebilir. Kambiyo senetlerinin konusu paradır. Kambiyo senedinin geçerli olabilmesi için Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen şekil şartlarına haiz olması gerekir. Kambiyo senetlerinde müteselsil sorumluluk esası

daha fazla Kambiyo Senetlerinin ortak özellikleri

Kambiyo senedi nedir?

Türk Ticaret Kanunu’na göre Kıymetli Evrak öyle bir senettir ki, bunların içindeki hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemeyeceği gibi bu hak başkalarına da devredilemez. Bu tanıma giren her senet kıymetli evraktır. Diğer bir deyişle senet olmaksızın kıymetli evrakın içerdiği hak ileri

daha fazla Kambiyo senedi nedir?