Alacağın Temliki nedir?

Alacağın temliki, alacaklı ile onu devralan üçüncü kişi arasında, borçlunun rızasını aramaksızın yapılan ve sadece kazandırıcı bir tasarruf işlemi niteliğini taşıyan şekle bağlı bir sözleşmedir. Alacağın temliki, temlik edenle temlik alan arasında yapılan bir sözleşmedir. Bu nedenle, temlik edenin açık

daha fazla Alacağın Temliki nedir?