Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik 30 Ocak 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30671 YÖNETMELİK Adalet Bakanlığından: KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, konkordato talebine

daha fazla Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik