Çekin unsurları

Çekte bulunması zorunlu olan unsurlar; – ‘Çek’ kelimesi ve eğer senet Türkçe’den başka bir dille yazılmış ise o dilde ‘çek’ karşılığı olan kelime, – Kayıtsız ve şartsız olarak belirli bir bedelin ödenmesi için havaleyi, – Ödeyecek kimsenin (muhatap-banka) adı(ünvanı), –

daha fazla Çekin unsurları

Çek Nedir?

Çekin tarihçesi : Ekonomik ilişkilerin giderek gelişmesi ile birlikte bankacılık sektörü de bu gelişmeye paralel bir büyüme göstermiştir. Ülkelerin diğer ülkelerle ticari bütünleşmeye doğru gitmesi ve ülke içi ticari ilişkilerin daha da gelişmesi gibi bir çok neden piyasada dönen paraların

daha fazla Çek Nedir?

Kambiyo senetlerinin çeşitleri

Kambiyo Senedi türleri:   Türk Ticaret Kanunu’na göre kambiyo senetleri üçe ayrılır.   Poliçe: Poliçe,üzerinde yazılı belirli bir tutarda paranın bir kişiye veya emrine ödenmesi konusunda verilen kayıtsız şartsız bir ödeme emridir. Poliçede üçlü bir ilişki mevcuttur. Senedi düzenleyen kişi

daha fazla Kambiyo senetlerinin çeşitleri

Kambiyo Senetlerinin ortak özellikleri

Kambiyo Senetlerinin Ortak Özellikleri:   Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olan herhangi bir kişi kambiyo senedi düzenleyebilir. Kambiyo senetlerinin konusu paradır. Kambiyo senedinin geçerli olabilmesi için Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen şekil şartlarına haiz olması gerekir. Kambiyo senetlerinde müteselsil sorumluluk esası

daha fazla Kambiyo Senetlerinin ortak özellikleri

Kambiyo senedi nedir?

Türk Ticaret Kanunu’na göre Kıymetli Evrak öyle bir senettir ki, bunların içindeki hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemeyeceği gibi bu hak başkalarına da devredilemez. Bu tanıma giren her senet kıymetli evraktır. Diğer bir deyişle senet olmaksızın kıymetli evrakın içerdiği hak ileri

daha fazla Kambiyo senedi nedir?