Kambiyo senedi nedir?

Türk Ticaret Kanunu’na göre Kıymetli Evrak öyle bir senettir ki, bunların içindeki hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemeyeceği gibi bu hak başkalarına da devredilemez. Bu tanıma giren her senet kıymetli evraktır. Diğer bir deyişle senet olmaksızın kıymetli evrakın içerdiği hak ileri

daha fazla Kambiyo senedi nedir?