Banka uygulamaları açısından alacak temliki

Alacağın temlikinde Banka Uygulaması 1) Genel Prensipler Alacak temliki; faiz, komisyon anapara alacaklarımızın tahsilinde kolaylık sağlaması, mevduat hesaplarında kalabilecek bakiyelerin verimliliğe olumlu etkisi ve nihayet kredi takip ve kontrolüne imkan vermesi nedenleri ile, kredi çalışmalarında işin niteliğine ve koşullara uygun

daha fazla Banka uygulamaları açısından alacak temliki

Alacağın temlikinin hükümleri

Alacağın temlikinin hükümlerini üç başlık altında incelemek mümkündür. a) Temlik Edenin Hukuki Durumu Temlik sonucunda, temlik edene ait bir alacağın bir başkasına (temlik edilene) geçişi sağlanır. Temlik edenin devrettiği alacak nedeniyle sorumluluğu; temlikin karşılıklı (ivazlı) veya karşılıksız (karşılıksız) olmasına ya

daha fazla Alacağın temlikinin hükümleri

Alacağın temlikinin şartları

Alacağın temlikinin geçerli olabilmesi için gerekli şartlar; Bir alacağın mevcudiyeti Sözleşmeye bağlanması Temlik edenin tasarrufa yetkili olması ve Temlikin yasaklanmamış olması gereklidir. Alacağın temliki bir akittir. Bu nedenle yalnız temlik edenin tek taraflı iradesiyle meydana gelemez, temellük edenin de açık

daha fazla Alacağın temlikinin şartları

Alacağın temlikinin konusu

Kural olarak her çeşit alacak temliğe konu olabilir. Yalnız mevcut alacaklar değil, doğacak alacaklar da yeterince belirlenmiş yada belirlenebilir olmak kaydıyla temlik edilebilir. Şarta bağlı bir alacak, şartın gerçekleşmesinden önce temlik edilebileceği gibi vadeli bir alacak da vadeden önce temlike

daha fazla Alacağın temlikinin konusu

Alacağın Temliki nedir?

Alacağın temliki, alacaklı ile onu devralan üçüncü kişi arasında, borçlunun rızasını aramaksızın yapılan ve sadece kazandırıcı bir tasarruf işlemi niteliğini taşıyan şekle bağlı bir sözleşmedir. Alacağın temliki, temlik edenle temlik alan arasında yapılan bir sözleşmedir. Bu nedenle, temlik edenin açık

daha fazla Alacağın Temliki nedir?