İdare ve Vergi Mahkemelerinin Yargı Çevresi değişiklikleri

HSYK tarafından verilen karar ile çeşitli illerdeki İdare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesinin yargı çevresi değiştirilmiştir. HSY kararına göre Yeni yargı bölgeleri; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENEL KURUL KARARI Karar Tarihi : 20-04-2016 Karar

daha fazla İdare ve Vergi Mahkemelerinin Yargı Çevresi değişiklikleri

Ödememe Protestosu

Senet Protesto:   Senet borçlusu borcunu vadesinde ödememiş ise, durum ödememe protestosu ile tespit edilir. Ödememe protestosu ödeme gününü (vadeyi) takip eden iki iş günü içinde çekilmelidir.   Protesto noterlikçe tanzim edilir ve noter vasıtasıyla muhataba gönderilir. Noter tarafından imza edilen

daha fazla Ödememe Protestosu