Fikir ve Sanat Eserleri nelerdir?

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile “eser” ve “eser sahibinin fikri hakları” koruma altına alınmıştır. Yasada, öncelikle “eser”in tanımı yapılmıştır. Sayılanlara uymayanlar “eser” olarak nitelenemeyecek ve yasada belirlenen haklara sahip olamayacaklardır. Fikir ve Sanat Eserleri, Yasada tanımlanan fikir ve sanat

daha fazla Fikir ve Sanat Eserleri nelerdir?

Fikri hak nedir?

Fikri Haklar Nedir? Fikri Mülkiyet, Avrupa Birliğine giriş sürecinde bulunan ülkemiz için hukukun uyumlaştırılması çalışmalarının yoğunlaştığı bir odak noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. 1951 yılında hazırlanan ve o günün şartlarına göre çok ileri düzeyde bulunan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, uluslararası

daha fazla Fikri hak nedir?