Kambiyo Senetlerinin ortak özellikleri

Kambiyo Senetlerinin Ortak Özellikleri:

 

  • Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olan herhangi bir kişi kambiyo senedi düzenleyebilir.

  • Kambiyo senetlerinin konusu paradır.

  • Kambiyo senedinin geçerli olabilmesi için Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen şekil şartlarına haiz olması gerekir.

  • Kambiyo senetlerinde müteselsil sorumluluk esası geçerlidir.

  • Kambiyo senetlerinde senet alacaklısı senedi, borçlunun ticari ikametgahında ya da meskeninde ödeme için ibraz etmelidir.

  • Kambiyo senetlerinde tarafların imzalarının geçerliliği birbirinden bağımsızdır. Örneğin imzalardan birinin sahte olması diğer imzaların geçerliliğini etkilemez, bu kişiler senetten sorumlu olaya devam ederler.

  • Kambiyo senetlerinde yapılan herhangi bir sahtekatlık, resmi evrakta yapılan sahtekarlık sayılır ve buna göre cezalandırılır.

  • Poliçe ve bonolar damga vergisine tabidir. Çekler ise damga vergisinden muaftır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.