Kambiyo senetlerinin çeşitleri

Kambiyo Senedi türleri:

 

Türk Ticaret Kanunu’na göre kambiyo senetleri üçe ayrılır.

 

  1. Poliçe: Poliçe,üzerinde yazılı belirli bir tutarda paranın bir kişiye veya emrine ödenmesi konusunda verilen kayıtsız şartsız bir ödeme emridir. Poliçede üçlü bir ilişki mevcuttur. Senedi düzenleyen kişi (keşideci), bir başka kişiye (Muhatap) belirli tutarda parayı lehdara (alacaklı) ödeme emri verir.

  2. Bono (Emre Muharrer Senet): Bono, üzerinde yazılı belirli tutarda bir paranın bir kişiye veya emrine ödeneceğine dair kayıtsız şartsız bir ödeme taahhüdüdür. Bono’da ikili bir ilişki vardır. Asıl borçlu (keşideci) senet bedelini lehdara ödemeyi taahhüt eder.

  3. Çek: Çek, üzerinde yazılı belirli tutarda bir paranın hamiline ya da belirli bir kişiye veya emrine ödenmesi için bankaya hitaben yazılan bir ödeme emridir. Çeklerde üçlü bir ilişki bulunmaktadır. Keşideci; lehdara tahsil yetkisini, muhatap bankaya da bu bedeli ödeme yetkisini vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.