Fikir ve Sanat Eserleri nelerdir?

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile “eser” ve “eser sahibinin fikri hakları” koruma altına alınmıştır. Yasada, öncelikle “eser”in tanımı yapılmıştır. Sayılanlara uymayanlar “eser” olarak nitelenemeyecek ve yasada belirlenen haklara sahip olamayacaklardır.

Fikir ve Sanat Eserleri,
Yasada tanımlanan fikir ve sanat eserleri şunlardır;

İlim ve Sanat Eserleri;
Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler ve her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları;

Her nevi rakıslar (danslar), yazılı kareografi eserleri, pandomimalar ve buna benzer sahne eserleri;

Estetik yönü bulunmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette fotoğraf eserleriyle, haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, coğrafya ve topografya’ya ait maket ve benzerleri, mimarlık ve şehircilik tasarımları ve projeleri, mimari maketler, endüstri, çevre ve sahne tasarım ve projeleri.

Arayüzüne temel oluşturan düşünce ve ilkeleri de içine almak üzere, bir bilgisayar programının her hangi bir öğesine temel oluşturan düşünce ve ilkeler eser sayılmaz.

2 thoughts on “Fikir ve Sanat Eserleri nelerdir?

  1. Bence daha ayrıntılı bilgiler verin fikir eseri hakkında yoksa çok güzel olmuş :)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.