Ciro ve ciro çeşitleri

Ciro ve Çeşitleri: (Bu başlıkta ciro hakkında anlatılanlar çek için de geçerlidir).

 Senedin devrine ciro denir. Senedi taşıyan, ciro yoluyla senet borçlusuna borcunu ciro edilen kişiye ödemeye yetki verir. Ciro yoluyla ciro edilen kişiye de alacağı tahsil etme yetkisi verir. Ciroda, ciranta (ciro eden) kendisinin senet dolayısıyla sahip olduğu hakları devretmez , sadece senetten doğan haklarını devreder.

 

Ciro yazılı olur. Sözlü ciro olmaz. Ciro kaydı bononun arka yüzüne veyabononun arka yüzünün devamı olarak kabul edilen ve alonj denilen ek kağıt üzerine yapılmalıdır. Ciro şart ihtiva etmez. Şarta bağlı ciroda bu şartlar hiç yazılmamış sayılır. Kısmi ciro batıldır. Çizilmiş ya da karalanmış ciro hiç yapılmamış sayılır. Ciro türleri aşağıda belirtilmiştir.

 

  1. Temlik Cirosu: Temlik cirosu; senetten doğan tüm hakların devredilmesi için yapılır. Temlik cirosu, tam ciro veya beyaz ciro şeklinde yapılabilir. Tam ciro; lehine ciro yapılan kişinin belirtilmesiyle olur. (Örneğin, Murat Yıldız’a ödeyiniz imza) Beyaz ciro ise; lehine ciro yapılan kimse belirtilmeden yapılan cirodur. (Örneğin, ödeyiniz imza ya da yalnızca imza) Yalnızca imza ile yapılan beyaz cironun senedin arka yüzüne yapılması gerekir. Aksi takdirde senedin ön yüzüne yapılacak beyaz ciro aval hükmündedir.

 

Bonoyu beyaz ciro ile devralan kişi;

  • Beyaz ciroyu kendi adına doldurabilir,

  • Beyaz ciroyu başkası adına doldurabilir,

  • Bonoyu yeniden beyaz ciro ile devredebilir,

  • Bonoyu olduğu gibi başka bir kişiye teslimle devredebilir.

 

Temlik cirosunun fonksiyonları:

 

  • Temlik cirosunun ilk fonksiyonu, senetten doğan hakların devrini sağlamaktır.

  • Teşhis fonksiyonu; Bonoyu elinde bulunduran kimse, düzenli bir ciro silsilesi ile hak sahibi olduğunu ispat eder. Son ciranta senedi elinde bulunduran, ilk ciranta da senette alacaklı olarak görülen lehdardır.

  • Teminat fonksiyonu; ciranta kendinden sonra gelenlere karşı ve özellikle hamile karşı bononun ödenmesinden sorumludur.

 

2. Tahsil Cirosu:

 

Burada, cirantanın amacı; senetten doğan tüm hakları devretmek değil, sadece kendi namına, ciro edilene alacağı tahsil etmek yetkisini vermektir. Ciro edilen, cirantanın temsilcisi durumundadır. Bankalara tahsile verilen senetler bu türden ciro edilen senetlerdir.

 

3. Rehin Cirosu (Teminat Cirosu):

 

Rehin cirosundan amaç; bonodan kaynaklanan hakkı ciro edilen kişiye rehnetmektir. Rehin cirosu teminat niteliği taşıdığından, “Bedeli Rehindir” veya “Bedeli Teminattır” gibi ibarelerin ciroda bulunması gerekmektedir. Bankaların kredilerin teminatı olarak alacakları senetler bu tür ciro ile devralınır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.