Alacağın temlikinin konusu

Kural olarak her çeşit alacak temliğe konu olabilir. Yalnız mevcut alacaklar değil, doğacak alacaklar da yeterince belirlenmiş yada belirlenebilir olmak kaydıyla temlik edilebilir. Şarta bağlı bir alacak, şartın gerçekleşmesinden önce temlik edilebileceği gibi vadeli bir alacak da vadeden önce temlike konu olabilir.

Bir alacağın mutlaka tamamının temliki gerekmez, kısmi temlik de mümkündür.

Bir borç ilişkisine bağlı alacak hakkının temliğe elverişli olmaması istisnai bir durumdur. Bu istisnai durumlar Borçlar Kanununa göre; kanundan, akitten veya işin mahiyetinden ileri gelmektedir.

1 thought on “Alacağın temlikinin konusu

  1. kırşehir şeker fabrikasından şeker veren bir çiftçiden temlik aldım ama borçlu şeker fabrikasına taatüt eddigi pancarı teslim etmemiş elimdeki temlik boş çıktı yasal haklarım nelerdir bu alacagımı alabilmel için ne yapmalıyım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.